Privatlivspolitik

Denne sides formål er at oplyse dig om vores politikker vedrørende indsamling, brug og videregivelse af persondata i forbindelse med brugen af vores tjeneste og de valg, der måtte være associeret med de data.

1. juli 2021

TRIAX Gruppen (Defineret som: TRIAX Holding A/S inklusiv alle datterselskaber og refereret til som “os”, “vi” eller “vores”) driver www.triax.com-hjemmesiden, prt.triax.com-hjemmesiden samt triax.freshdesk.com-hjemmesiden (”tjenesten”).
Vi benytter disse data til at levere og forbedre tjenesten, behandle onlineordrer og levere nyheder og tilbud igennem vores nyhedsbreve og reklamer på vores hjemmeside. Ved at benytte dig af tjenesten giver du samtykke til, at der indsamles og bruges oplysninger i henhold til denne privatlivspolitik. Begreber brugt i denne privatlivspolitik betyder det samme som i vores betingelser og vilkår, der kan findes på www.triax.com

Bestemmelser

Persondata

Ved persondata forstås data om et nulevende individ, der kan identificeres ud fra de data (eller fra disse samt andre oplysninger, som vi er i besiddelse af eller sandsynligvis vil komme i besiddelse af).

Brugsdata

Brugsdata er data, der er indsamlet automatisk. Disse er enten generet igennem brug af tjenesten eller fra dennes egen infrastruktur (f.eks. længden af et besøg på en hjemmeside).

Cookies

Cookies er små stykker data, der lagres på brugerens enhed.

Den dataansvarlige

Ved den dataansvarlige forstås den person, der (enten alene eller sammen med andre) bestemmer, hvordan og hvilke persondata bliver, eller vil blive, brugt.
For så vidt angår denne privatlivspolitik, er vi dataansvarlig for dine data.

Databehandler (eller tjenesteudbydere)

Ved en databehandler (eller tjenesteudbyder) forstås enhver person (udover en af databehandlerens ansatte), som behandler data på vegne af databehandleren.
Vi tillader os at benytte forskellige tjenesteudbyderes servicer for at behandle dine data så effektivt som muligt.

Den registrerede

Den registrerede er ethvert nulevende individ, hvis persondata benyttes.

Brugeren

Brugeren er det individ, som benytter sig af vores tjeneste. Brugeren tilsvarer den registrerede, hvis persondata benyttes.

Kontaktinformationer

Skulle du have nogen spørgsmål, skal du endelig kontakte os:

TRIAX Gruppen
Adresse: Bjørnkærvej 3, 8783 Hornsyld, Danmark
CVR-nummer: 29 11 95 11
Telefon: +45 76 82 22 00
E-mail-adresse: triax@triax.com

Go to our contact form

For at komme i kontakt med vores dataansvarlige, benyt da venligst e-mailadressen triax@triax.com

Klagerettigheder

Hvis du ønsker at klage over måden, vi behandler dine oplysninger eller din henvendelse på, er du velkommen til at tage kontakt til Datatilsynet: DATATILSYNET.

DATATILSYNET
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K, Danmark
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Dataindsamling og -brug

Vi indsamler adskillige slags oplysninger med formålet at levere og forbedre vores tjeneste, så du som bruger år den bedste oplevelse.

Persondata

Når du benytter dig af vores tjeneste, kan vi bede dig om at give os visse personligt identificerbare oplysninger, som kan bruges til at kontakte eller identificere dig (”Persondata”). Personligt identificerbare oplysninger kan være, men er ikke begrænset til:

 • E-mailadresse
 • For- og efternavn
 • Telefonnummer
 • Adresse, postnummer og by
 • Cookies og brugsdata

Har vi fået din tilladelse til at benytte dine persondata til at sende mails, vil vi bruge dem til at kontakte dig med nyhedsbreve, marketing, reklamemateriale samt andre informationer, der kunne have din interesse. Du har til enhver tid mulighed for at afmelde dig fra at modtage bestemte slags (eller alle) meddelelser fra os ved at følge afmeldelseslinket, der findes i alle mail, vi sender.

Brugsdata

Vi har tilladelse til at indsamle oplysninger om, hvordan der opnås adgang til tjenesten, samt hvordan denne bliver brugt (”Brugsdata”). Disse brugsdata kan f.eks. indeholde oplysninger såsom din computers internetprotokoladresse (IP-adresse), browsertype, browserversion, hvilke sider af vores tjeneste du besøger, dine ordrer, logindata, tid og data for dit besøg, den tid, du har brugt på siderne, unikke enhedsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Generelt om cookies

Når du besøger vores hjemmeside, lagres små filer, der hedder cookies, på din computer eller din mobile enhed.

Cookies

Brug af data

TRIAX Gruppen bruger de indsamlede data til forskellige formål:

 • Til at levere og vedligeholde vores tjeneste
 • Til at gøre dig opmærksom på ændringer i vores tjeneste
 • Til, at du kan deltage i vores tjenestes interaktive funktioner, når du har behov for det
 • Til at yde kundesupport
 • Til at indsamle og bearbejde værdifulde oplysninger, så vi kan forbedre vores tjeneste
 • Til at føre tilsyn med brugen af vores tjeneste
 • Til at opdage, forhindre og tage os af tekniske problemer
 • Til at håndtere fakturaer og ordrer
 • Til at gemme ordrehistorik

Til at kunne tilbyde dig nyheder, specialtilbud og generel information vedrørende andre af vores produkter, tjenester og events, der minder om dem, du allerede har købt eller vist interesse for, medmindre du har fravalgt at modtage sådanne meddelelser.

For at kunne tilbyde dig nyheder, specialtilbud og generel information vedrørende andre af vores produkter, tjenester og events, der minder om dem, du allerede har købt eller vist interesse for, sørger vi for at få dit samtykke. Du kan frabede dig at modtage nyheder ved at følge linket i nyhedsbrevet.

Dataopbevaring

TRIAX Gruppen beholder kun dine persondata i så lang tid, det er nødvendigt til at udføre det, der beskrives i denne privatlivspolitik. Vi beholder og bruger dine persondata i den nødvendige udstrækning for at imødekomme vores juridiske forpligtelser (f.eks. hvis det er pålagt os at beholde dine data for at efterkomme gældende ret), løse tvister og håndhæve vores juridiske aftaler og politikker.

TRIAX Gruppen beholder også brugsdata til intern analysebrug for at få indblik i visse brugeres brug af tjenester eller søgeadfærd, så vi kan forbedre hjemmesidens brugervenlighed. Brugsdata beholdes overordnet set ikke i lang tid, bortset fra når disse data bliver brugt til at øge sikkerheden og vores tjenestes funktionalitet, eller vi er juridisk bundne til at beholde disse data i længere tid.

Overførsel af data

Det er muligt, at dine oplysninger, inkl. dine persondata, overføres mellem — og opbevares på — computere, der er placeret uden for din kommune, region eller land, hvis persondatalov adskiller sig fra den gældende lov i den jurisdiktion, du er underlagt.

Hvis du befinder dig uden for Danmark og ønsker at opgive oplysninger til os, så vær venligst opmærksom på, at vi overfører data, inkl. persondata, til Danmark og behandler dem der.

Accepten af denne privatlivspolitik samt afgivelsen af denne slags oplysninger udgør din samtykke til denne dataoverførsel.

TRIAX Gruppen vil, med rimelighed, tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine data bliver behandlet sikkert og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, samt at dine persondata ikke overføres til en organisation eller andre lande, medmindre de rette sikkerhedsforanstaltninger er på plads mht. sikkerheden af dine data og andre personlige oplysninger.

Videregivelse af data

Videregivelse til retshåndhævelsesinstanser

Under særlige omstændigheder kan det være pålagt TRIAX Gruppen at videregive dine personlige oplysninger, hvis det er påkrævet af lov eller for at imødekomme offentlige myndigheders retsgyldige krav (f.eks. en retsinstans eller statslig myndighed).

Juridiske forpligtelser

TRIAX Gruppen kan videregive dine persondata i god tro, hvis en sådan handling er nødvendig for:

 • At imødekomme en retlig forpligtelse
 • At beskytte og forsvare TRIAX Gruppens rettigheder eller aktiver
 • At forebygge eller undersøge mulige ulovligheder i forbindelse med tjenesten
 • At beskytte vores brugeres personlige sikkerhed eller befolkningen
 • At beskytte imod retshæftelse

Datasikkerhed

Det er vigtigt for os at værne om sikkerheden af dine data, men husk, at ingen overførelsesmetode over internettet eller elektronisk opbevaringsmetode er 100 pct. sikker. Selv om vi tilstræber at beskytte dine persondata vha. af metoder, der er forretningsmæssigt acceptable, kan vi ikke garantere deres absolutte sikkerhed.

Dine rettigheder

Det er TRIAX Gruppen’ hensigt, at det skal være muligt for dig at rette, ændre, slette eller begrænse brugen af dine persondata.
Dit personlige password kan opdateres direkte i dine profilindstillinger. Nogle persondata kan du ikke ændre på selv. Kontakt os endelig for at få lavet de nødvendige ændringer.

Hvis du gerne vil informeres om, hvilke af dine persondata vi er i besiddelse af, og hvis du ønsker at få dem fjernet fra vores systemer, kontakt os da venligst.

Under visse omstændigheder har du retten til:

 • At have adgang til og modtage en kopi af de af dine persondata, vi er i besiddelse af
 • At rette persondata om dig, som ikke er korrekte
 • At kræve dine persondata slettet
 • At gøre indsigelse imod automatiseret beslutningstagning, herunder profilering
 • At indskrænke behandling

Du har retten til dataportabilitet af de oplysninger, som du stiller til rådighed for TRIAX Gruppen. Du kan kræve at modtage en kopi af dine persondata i et almindeligt brugt elektronisk format til håndtering og flytning.

Vær venligst opmærksom på, at vi har tilladelse til at bede dig om at bekræfte din identitet, før vi svarer på krav som disse.

For at udøve dine rettigheder, kontakt os venligst på følgende e-mailadresse: triax@triax.com

Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet)

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden er det påkrævet af TRIAX snarest muligt, og ej senere end 72 timer efter at være blevet gjort opmærksom på bruddet, at anmelde bruddet til Datatilsynet, medmindre det findes usandsynligt, at bruddet udgør en trussel mod den registreredes rettigheder og frihed.

Tjenesteudbydere

Vi kan anvende tredjepartsvirksomheder og individer for at understøtte tjenesten (”Tjenesteudbydere”), for at levere tjenesten på vores vegne, for at yde tjenesterelaterede servicer eller for at hjælpe os med at analysere, hvordan vores tjeneste bliver brugt.

Disse tredjeparter har kun adgang til dine persondata for at udføre disse opgaver på vores vegne og er forpligtede til ikke at videregive eller bruge dine persondata til andre formål.

Vi kan anvende tredjepartstjenesteudbydere til at analysere og føre tilsyn med brugen af vores tjeneste.

Google Analytics

Google Analytics er et værktøj til webanalyse, der udbydes af Google, og kan bruges til at spore og rapportere trafikken på hjemmesider. Google benytter den indsamlede data til at spore og føre tilsyn med brugen af vores tjeneste. Disse data deles med andre Google-tjenester. Google har tilladelse til at benytte den indsamlede data til at tilrettelægge personligt rettede reklamer til sit eget reklamenetværk.

Du kan fravælge at stille dine aktiviteter til rådighed for Google Analytics ved at installere Google Analytics’ browserudvidelse, der hedder Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Udvidelsen forhindrer Google Analytics’ JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.jc) i at dele oplysninger med Google Analytics om besøgsstatistik.

For at få mere information om Googles it-sikkerhedsprocedurer er du velkommen til at læse Googles privatlivspolitik og servicevilkår på: https://policies.google.com/terms?hl=da

Links til andre hjemmesider

Vores tjeneste kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke drives af os. Hvis du klikker på et tredjepartslink, vil du blive sendt til denne tredjeparts hjemmeside. Vi anbefaler dig på det stærkeste at gennemgå privatlivspolitikken, når du besøger en hjemmeside.

Vi har ingen kontrol over og tager intet ansvar for indholdet af disse tredjepartstjenester og -hjemmesider eller deres privatlivspolitikker eller procedurer.

Børns privatliv

Vores tjeneste er ikke rettet imod unge under 13 år (”Børn”).

Vi indsamler ikke med forsæt personligt identificerbare oplysninger om nogen under 13 år. Hvis du er forælder eller værge, og du ved, at dine børn har opgivet persondata, så kontakt os endelig. Hvis vi gøres opmærksom på, at vi har indsamlet børns persondata uden deres forældres samtykke, vil vi sørge for at fjerne disse oplysninger fra vores servere.

Ændringer af denne privatlivspolitik

Det er muligt, at vi foretager ændringer af vores privatlivspolitik fra tid til anden. Vi opslår eventuelle ændringer af den nye privatlivspolitik på denne hjemmeside.
Førend ændringer træder i kraft, vil de blive annonceret pr. e-mail og/eller vha. en iøjnefaldende meddelelse på vores tjeneste, og den nye ”gældende dato” vil blive opdateret i toppen af denne privatlivspolitik.

Vi råder dig til at gennemgå denne privatlivspolitik jævnligt, i tilfælde af at der er blevet foretaget ændringer. Ændringer af denne privatlivspolitik er gældende fra det tidspunkt, de er opslået på denne side.

Kontakt os

Hvis du har nogen som helst spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik, kan du kontakte os per e-mail på: triax@triax.com