Politikker og Certificering

TRIAX sætter en ære i vores løbende engagement i Corporate Social Responsibility, kvalitet og miljøet.

CSR-politik

Vi overholder ihærdigt en lang række standarder for at sikre produkter og processer møder de højeste kvalitets- og miljøstandarder:

Kvalitet: ISO 9001 certifikat

Miljø: ISO 14001 certifikat

EU direktiver: ROHS II, REACH, WEEE

Kvalitet

Det er altid vores mål at levere produkter og ydelser af højeste kvalitet til vores kunder.

For at opnå det målsatte anvender TRIAX følgende politikker:

 • At opstille og løbende prioritere relevante og operationelle kvalitetsmål, kvantitative såvel som kvalitative.
 • Bygge kvalitet ind i processer og produkter for derved at anvende kvalitetsstyring i alle faser af et produkts forløb.
 • Sikre, at alle i organisationen arbejder med kvalitet som et fælles mål, og udviser høj grad af kvalitetsbevidsthed.
 • Sikre, at kvalitetsstyringssystemet drives af den samlede organisation med støtte fra kvalitetsfunktionen.
 • Sikre, at alle i organisationen har de nødvendige forudsætninger og kvalifikationer for at kunne udføre jobbet.
 • Arbejde løbende med forbedringer af kvalitetsstyringssystemets effektivitet.
 • Anvende tidssvarende systemer, udstyr og metoder.

TRIAX har arbejdet med kvalitetsstyring siden 1993, og vi er certificeret i henhold til ISO 9001.

Se vores ISO9001 Certifikat

Miljø

TRIAX er en miljøbevidst og ansvarlig produktionsvirksomhed og samarbejdspartner. Vi bidrager til en bæredygtig udvikling ved at mindske affald og energiforbrug samt løbende forebygge forurening og forbedre miljøforholdene overalt i virksomheden.

Vi gør følgende for at opnå dette:

 • Sætter fokus på ressourceforbrug og miljøpåvirkning i den daglige drift og ved produktudvikling fra kundens oplæg til det færdige produkt.
 • Kommunikere internt om vores arbejde med miljøforhold.
 • Inddrage, motivere og uddanne medarbejderne i miljøpolitikken, for at øge vores bevidsthed om miljøet.
 • Overholde lovgivning, bekendtgørelser og regulativer på miljøområdet.
 • Opbygge og vedligeholde et miljøledelsessystem, der til stadighed kan certificeres efter DS/EN ISO 14001.
Se vores ISO14001 certifikat

EU direktiver ROHS II, REACH og WEEE 2

Hos TRIAX er vi bevidste med vores forpligtelser, og handler i overenstemmelse med EU direktiverne.

Vi udfører både interne og eksterne revurderinger for at sikre vi altid arbejder i som beskrevet i vores procedurer, og vi kigger konstant efter måde vi vores indsats kan udvide vores miljøfokus.

Læs mere i dette dokument