Direktionen

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand

Ramon Sotomayor Jauregui

Medlemmer af bestyrelsen

Morten Jørgensen<br>
Javier Francisco Bicarregui Garay<br>
Niels-Christian Worning

Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen

Jørgen S. Jensen<br>
Thomas Lindsman<br>
Niels Chr. Nielsen

Datterselskabsledelsen

Nordiske lande og eksport

Uffe Byskov

Frankrig

Thierry Beau

Tyskland, Østrig og Schweiz

Stephan Fauser

Øst Europa

Gergely Cziffra

Mellemøsten, Afrika og Indien

Henrik Lindskou-Mouritsen

Spainien og Portugal

Francisco Jose Carro

Storbritannien og Irland

Glenn Vaughan